Creating Indonesia’s Village Law

Adriaan Bedner, J. Vel, Yando Zakaria

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
Volume128
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit