Creating Time Capsules for Historical Research in the Early Modern Period: Reconstructing Trajectories of Plant Medicines

Wouter Klein, Kalliopi Zervanou, Marijn Koolen, Peter van den Hooff, Frans Wiering, Wouter Alink, Toine Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - dec 2017

Citeer dit