Creative Destruction: Shaping the High-Modernist City in Interwar Turkey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-314
TijdschriftJournal of Urban History
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit