Creativiteit bij voornamen. Een historisch overzicht van de naamgeving in Nederland vanuit morfologische perspectief

D. Gerritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

495 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)205-214
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit