Criminal careers and demographic outcomes: An introduction to the special issue

C. Bijleveld, M. Zoutewelle-Terovan, D. Huschek, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftAdvances in Life Course Research
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit