Crisis en de werkgelegenheid van recente immigranten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

Voor de analyse van het arbeidsmarktgedrag van immigranten is het van groot belang om rekening te houden met mogelijk selectieve retourmigratie. Voor de recente arbeidsmigranten, die voor het merendeel uit de EU-landen afkomstig zijn, geldt dat dertig procent een uitkering zal ontvangen. Als door de kredietcrisis de werkloosheid omhoog gaat, zullen niet alleen meer migranten een uitkering ontvangen, maar zullen vooral ook meer migranten weer uit Nederland vertrekken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)685-686
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume94
Nummer van het tijdschrift4572
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit