Crisis leidt tot meer zelfdodingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

75 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het aantal mensen in Nederland dat overlijdt als gevolg van zelfdoding is sinds het uitbreken van de kredietcrisis toegenomen. In 2011 overleden 1.647 inwoners door zelfdoding, in 2007 waren dit er 1.353. Een oorzakelijk verband tussen de economische recessie en het aantal zelfdodingen laat zich niet eenvoudig bewijzen. Maar de ontwikkeling van het aantal zelfdodingen in de afgelopen veertig jaar vertoont een zo duidelijke overeenkomst met de economische conjunctuurcycli, dat een oorzakelijke relatie wel heel aannemelijk is.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit