Crisis or Critique

[No Value] L. Leydesdorff, P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  44 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)433-437
  TijdschriftScientometrics
  Volume30
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit