CRISPR base editing lowers cholesterol in monkeys

Sebastiaan Johannes van Kampen, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)920-921
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Biotechnology
Volume39
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Citeer dit