CRISPR Craze to Transform Cardiac Biology

Sebastiaan Johannes van Kampen, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CRISPR Craze to Transform Cardiac Biology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences