CRISPR/Cas 9 genome editing and its applications in organoids

Else Driehuis, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CRISPR/Cas 9 genome editing and its applications in organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences