CRISPR/Cas9 facilitates rapid generation of constitutive forms of transcription factors in Aspergillus niger through specific on-site genomic mutations resulting in increased saccharification of plant biomass

Roland S. Kun, Jiali Meng, Sonia Salazar-Cerezo, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries, Sandra Garrigues

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEnzyme and microbial technology
Volume136
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2020

Citeer dit