Critical depth and critical turbulence: two different mechanisms for the development of phytoplankton blooms

J. Huisman, P. Van Oostveen, F.J. Weissing

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  378 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A turbulent diffusion model shows that there are two different mechanisms for the development of phytoplankton blooms. One of these mechanisms works in well-mixed environments and corresponds to the classical critical depth theory. The other mechanism is based on the rate of turbulent mixing. If turbulent mixing is less than a critical turbulence, phytoplankton growth rates exceed the vertical mixing rates, and a bloom develops irrespective of the depth of the upper water layer. These results demonstrate that phytoplankton blooms can develop in the absence of vertical water-column stratification. [KEYWORDS: LIGHT-LIMITED GROWTH, WATER COLUMN, SPRING BLOOM, DYNAMICS, MODEL, COMPETITION, OCEAN, LAKE, STRATIFICATION, CONSEQUENCES]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1781-1787
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 1999

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Critical depth and critical turbulence: two different mechanisms for the development of phytoplankton blooms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit