Critical involvement of Tcf-1 in expansion of thymocytes

M.W. Schilham, A. Wilson, P. Moerer, B.J. Benaissa-Trouw, A. Cumano, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

199 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3984-3991
TijdschriftJournal of Immunology
Volume161
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit