Critical issues in host selection by insect parasitoids

S.B. Vinson, F. Bin, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-78
TijdschriftBiological Control
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit