Criticizing Chrysopoeia? Alchemy, Chemistry, Academics, and Satire in the Northern Netherlands, 1650–1750

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Criticizing Chrysopoeia? Alchemy, Chemistry, Academics, and Satire in the Northern Netherlands, 1650–1750'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Earth & Environmental Sciences