Crop yield gap and stability in organic and conventional farming systems

M. Schrama (Co-auteur), J. De Haan, M. Kroonen, H. Verstegen, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

152 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Zoekresultaten