Crop yield gap and stability in organic and conventional farming systems

M. Schrama (Co-auteur), J. De Haan, M. Kroonen, H. Verstegen, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

152 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Crop yield gap and stability in organic and conventional farming systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences