Cross-cultural entrepreneurship in the Atlantic: Africans, Dutch and Sephardic Jews in Western Africa, 1580-1674

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-76
TijdschriftItinerario
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit