Cross-disciplinary approaches to linguistic variation in Early Modern West Germanic

F.M. Dietz, M. van Koppen, Cora van de Poppe, Marijn Schraagen, Joanna Wall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cross-disciplinary approaches to linguistic variation in Early Modern West Germanic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities