Cross Mountain and Apparition Hill: Symbols of the Sacred, (Inter)Nationalism, and Individual Suffering at Mary’s Medjugorje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-67
Aantal pagina's31
TijdschriftNova Religio
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2021

Citeer dit