Cross-species interference of gene expression: Comment

I. De Bruijn, K.J.F. Verhoeven (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Samenvatting

Microbes can contribute to protection of animals and plants against diseases. A recent study reveals a mechanism by which a bacterium controls fungal infection in wheat, involving secretion of a metabolite that affects histone acetyltransferase activity of a plant pathogenic fungus.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5019
TijdschriftNature Communications
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cross-species interference of gene expression: Comment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit