Crosses between sexual and apomictic dandelions (Taraxacum). I. The inheritance of apomixis

I.C.Q. Tas, P.J. Van Dijk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Crosses between sexual and apomictic dandelions (Taraxacum). I. The inheritance of apomixis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences