Crossing Morpheme Boundaries in Dutch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1367-1400
TijdschriftLingua
Volume114
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit