Crossing scales in ecology

K.M. Meyer, F. Jopp, T. Münkemüller, H. Reuter, K. Schiffers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)561-562
TijdschriftBasic and Applied Ecology
Volume11
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit