Crowds in History (in Persian)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)86-87
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
Nummer van het tijdschrift23
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit