Crowdsourcing

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-2
TijdschriftNRC Handelsblad
VolumeWetenschapsbijlage
StatusGepubliceerd - 22 dec. 2012

Citeer dit