Crowdsourcing de bijbel

N. van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-10
Aantal pagina's3
TijdschriftNeerlandia
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit