Crumbs2 Is an Essential Slit Diaphragm Protein of the Renal Filtration Barrier

Annika Möller-Kerutt, Juan E Rodriguez-Gatica, Karin Wacker, Rohan Bhatia, Jan-Peter Siebrasse, Nanda Boon, Veerle Van Marck, Peter Boor, Ulrich Kubitscheck, Jan Wijnholds, Hermann Pavenstädt, Thomas Weide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Crumbs2 Is an Essential Slit Diaphragm Protein of the Renal Filtration Barrier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences