Cryopreservation of sensitive filamentous ectomycorrhizal and saprotrophic Basidiomycota and Ascomycota using charcoal filter paper

B. Stielow, L. Vaas, P. Hoffmann, H.P. Klenk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)324-330
  TijdschriftMycologia
  Volume104
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit