Cryptic species of Curvularia in the culture collection of the Queensland Plant Pathology Herbarium

Yu Pei Tan, Pedro W. Crous, Roger G. Shivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryptic species of Curvularia in the culture collection of the Queensland Plant Pathology Herbarium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences