Cryptococcosis in HIV-negative Patients with Renal Dialysis: A Retrospective Analysis of Pooled Cases

Nan Hong, Min Chen, Wenjie Fang, Abdullah Al-Hatmi, Teun Boekhout, Jianping Xu, Lei Zhang, Jia Liu, Weihua Pan, Wanqing Liao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryptococcosis in HIV-negative Patients with Renal Dialysis: A Retrospective Analysis of Pooled Cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences