Cryptococcus and Trichosporon spp. are susceptible in vitro to branched histidine- and lysine-rich peptides (BHKPs)

P. Verwer, M. Woodle, T. Boekhout, F. Hagen, I. Bakker-Woudenberg, W. van de Sande

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1649-1652
  TijdschriftJournal of Antimicrobial Chemotherapy
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit