Cryptococcus cerealis sp. nov. a psychrophilic yeast species isolated from fermented cereals

V. Passoth, A.C. Andersson, M. Olstorpe, B.J.F. Theelen, T. Boekhout, J. Schnurer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryptococcus cerealis sp. nov. a psychrophilic yeast species isolated from fermented cereals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences