Cryptococcus foliicola sp nov and Cryptococcus taibaiensis sp nov., novel basidiomycetous yeast species from plant leaves

Q.M. Wang, T. Boekhout, F.H. Bai

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)285-291
  TijdschriftJournal of General and Applied Microbiology
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit