Cryptococcus gattii induces a cytokine pattern that is distinct from other cryptococcal species

T. Schoffelen, M.T. Illnait-Zaragozi, L.A. Joosten, M.G. Netea, T. Boekhout, J.F.G.M. Meis, T. Sprong

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    34 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryptococcus gattii induces a cytokine pattern that is distinct from other cryptococcal species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology