Cryptococcus gattii infections in China: extent of the problem?

M. Chen, W.-h. Pan, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)203-205
  TijdschriftChinese Medical Journal
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit