Cryptococcus neoformans shows a remarkable genotypic diversity in Brazil

M T Barreto de Oliveira, T Boekhout, B Theelen, F Hagen, F A Baroni, M S Lazera, K B Lengeler, J Heitman, I N G Rivera, C R Paula

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The genotypic diversity of Brazilian Cryptococcus neoformans strains was analyzed. The majority of the samples were alphaA (65%), followed by alphaB (17.5%), alphaD (9%), alphaAaD hybrids (5%), and alphaC (3.5%). A considerable genotypic diversity occurred within C. neoformans var. grubii, and a new amplified fragment length polymorphism genotype, 1B, was recognized.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1356-9
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - mrt 2004

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryptococcus neoformans shows a remarkable genotypic diversity in Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit