Cryptosporiopsis lomati sp. nov. on Lomatia hirsuta from southern Argentina

M.V. Bianchinotti, P.W. Crous, M. Rajchenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-7
  TijdschriftSydowia
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit