Cryptotrichosporon anacardii gen. nov., sp nov., a new trichosporonoid capsulate basidiomycetous yeast from Nigeria that is able to form melanin on niger seed agar

Ikechukwu Okoli, Christie A. Oyeka, Kyung J. Kwon-Chung, Bart Theelen, Vincent Robert, Johannes Z. Groenewald, Diane C. McFadden, Arturo Casadevall, Teun Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)339-350
  TijdschriftFEMS Yeast Research
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2007

  Citeer dit