cTBS delivered to the left somatosensory cortex changes its functional connectivity during rest

Nikola Valchev, Branislava Ćurčić-Blake, Remco J Renken, Alessio Avenanti, C. Keysers, V. Gazzola, Natasha M Maurits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'cTBS delivered to the left somatosensory cortex changes its functional connectivity during rest'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences