CTCF: the protein, the binding partners, the binding sites and their chromatin loops

S.J. Holwerda, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CTCF: the protein, the binding partners, the binding sites and their chromatin loops'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds