Cuban Railroads 1830-1868: Origins and Effects of 'Progressive Entrepreneurialism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-45
TijdschriftCaribbean Studies
Volume20
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit