Cultivation of Podospora anserina on soybean hulls results in an efficient enzyme cocktail for plant biomass hydrolysis

Miia R. Makela, Ourdia Bouzid, Diogo Robl, Harm Post, Mao Peng, Albert Heck, Maarten Altelaar, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)162-171
TijdschriftNew Biotechnology
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul. 2017

Citeer dit