Cultural and Public Diplomacy in Seventeenth-Century Europe

Nina Lamal (Gastredacteur), Klaas van Gelder (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Seventeenth Century
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 05 jul. 2021

Citeer dit