Cultural strategies, economic dominance; The lineage of Tan Bing in nineteenth-century Semarang, Java

K. Hui Kian

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelLinking destinies; Trade, towns and kin in Asian history
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit