Culture and establishment of self-renewing human and mouse adult liver and pancreas 3D organoids and their genetic manipulation

Laura Broutier, Amanda Andersson-Rolf, Christopher J Hindley, Sylvia F Boj, Hans Clevers, Bon-Kyoung Koo, Meritxell Huch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Culture and establishment of self-renewing human and mouse adult liver and pancreas 3D organoids and their genetic manipulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds