Culture or Commerce: Framing Heritage in the Context of Municipal Subvention. The Case of the Annual St Nicholas Parade in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

239 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Culture or Commerce: Framing Heritage in the Context of Municipal Subvention. The Case of the Annual St Nicholas Parade in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences