Culture Techniques for Studies on the Growth, Development and Reproduction of Copepods and Cladocerans under Laboratory and Insitu Conditions - a Review

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-373
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit