Cultures of Formalization: Towards an encounter between humanities and computing

J. van Zundert, S. Antonijevic, A. Beaulieu, K.H. van Dalen-Oskam, D.A. Zeldenrust, T.L. Andrews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit